24 NIEDZIELA ZWYKŁA 13 września 2020 r.

1.  W poniedziałek, 14 września, przypada święto Podwyższenia Krzyża Świętego.

2.  15 września we wtorek, przypada wspomnienie Matki Bożej Bolesnej.

3.  W czwartek, 17 września, w rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę w 1939 roku w modlitwach pamiętajmy o wszystkich poległych w obronie naszej Ojczyzny na Wschodzie.

4. 18 września przypada święto Świętego Stanisława Kostki, patrona polskiej młodzieży.

5 Od 01 października 2020 r. będę prowadził zapisy dzieci do I Komunii świętej, planowanej na maj 2021.

Sakrament spowiedzi pół godziny przed Mszą św.

Zapraszam do wspólnej modlitwy.

Warszawa, 28 maja 2020 roku

L. dz. 392/PE/2020

DEKRET BISKUPA POLOWEGO W SPRAWIE

DYSPENSY OD OBOWIĄZKU UCZESTNICTWA W NIEDZIELNEJ EUCHARYSTII

W związku ze zniesieniem limitu uczestników zgromadzeń religijnych w świątyniach, z dniem 30 maja 2020 roku odwołuję ogólną dyspensę od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii udzieloną dnia 21 marca 2020 roku.

Jednocześnie, mając na uwadze trwające zagrożenie epidemiczne, zgodnie z kan. 87 § 1, kan. 1245 oraz kan. 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, udzielam dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej następującym wiernym Ordynariatu Polowego:

  1. osobom w podeszłym wieku lub chorym oraz tym, którzy się nimi opiekują;
  2. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.);
  3. żołnierzom oraz pracownikom resortu obrony narodowej w czasie wykonywania zadań służbowych;
  4. osobom, które mają wskazania medyczne lub sanitarne do unikania kontaktu z innymi oraz tym, którzy czują obawę przed zarażeniem.

Powyższa dyspensa obowiązuje aż do odwołania. Zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie.

Na czas powrotu do świętowania niedzielnej Eucharystii we wspólnocie Kościoła udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

                                                                                           bp Józef GUZDEK

ks. Jan DOHNALIK

          kanclerz