OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

X NIEDZIELA ZWYKŁA

9 czerwca 2024r.

1. Jezus swoim nauczaniem i znakami, które czynił, daje zrozumieć, że przyszedł jako obiecany Mesjasz i Odkupiciel. Dzieła zbawienia dokonał przez krzyżową ofiarę, która jest ponawiana na ołtarzach całego świata. Może warto skorzystać z okazji i przyjść na Mszę Świętą również w dni powszednie. W naszej świątyni są one sprawowane od wtorku do soboty o godz. 18:00.

2. W czwartek, 13 czerwca, obchodzimy wspomnienie Świętego Antoniego z Padwy.

3. Solenizantom i Jubilatom tygodnia przekazujemy wyrazy życzliwości i serdeczności. Zmarłym w ostatnich dniach chciejmy wypraszać dar życia wiecznego.